Aplicació per la coordinació i el seguiment dels clubs antiablació i escoles a Kènia de la Fundació Kirira dins del programa ingenioSOS d’Ineco

Kirira App Móvil

Presentació del projecte

El programa de voluntariat corporatiu professional ingenioSOS, és un programa de la companyia Ineco, en què se seleccionen projectes solidaris en països en desenvolupament liderats per ONG acreditades per la Fundació Lealtad.

Ineco finança el 100% dels projectes seleccionats, aportant a més el suport tècnic necessari amb professionals qualificats que dissenyen i supervisen el desenvolupament dels projectes, garantint-ne el correcte avanç i finalització.

En l’edició IngenioSOS 2020, van seleccionar el projecte “Disseny i posada en marxa d’un sistema de coordinació i seguiment en línia del treball amb clubs antiablació i escoles a Kènia” de la Fundació Kirira.

Aquest projecte està destinat a millorar la gestió, el desenvolupament i el seguiment de les campanyes anuals de sensibilització en contra de la mutilació genital femenina, que realitza la Fundació Kirira a Kènia, i que beneficien a 86 escoles del país i els seus clubs antiablació.

Per aconseguir aquest objectiu, el projecte inclou:

 • Millorar l’accés a internet de les escoles participants.
 • Desenvolupar una aplicació mòbil que faciliti compartir els continguts de les campanyes i fer el seguiment dels clubs, amb les escoles i els col·laboradors de la fundació a Kènia.
 • Desenvolupar una aplicació web de gestió dels continguts de l’aplicació mòbil i d’altres dades rellevants de la fundació.
 • Dotar de dispositius mòbils adaptats, amb l’aplicació instal·lada, a les escoles i col·laboradors.

El projecte es va iniciar a la segona meitat de l’any 2020, i es preveu la seva finalització durant el primer trimestre del 2021.

En què ha participat Flat Cat DC

A Flat Cat DC hem participat en aquest projecte desenvolupant l’aplicació mòbil i l’aplicació web, que donen sortida a les necessitats de comunicació entre Kirira i les escoles a Kènia.

Aplicació mòbil

L’aplicación mòbil obre un canal centralitzat de comunicació directa entre la Fundació Kirira i els seus col·laboradors i escoles a Kènia.

El contingut i les funcionalitats que mostra l’app van en funció del perfil que hi accedeix, facilitant l’accés als continguts rellevants per a la persona.

Si es tracta d’un col·laborador de la fundació, des de l’app pot:

 • accedir a la informació de totes les escoles i clubs de la seva regió
 • accedir als continguts de les campanyes pertinents en curs
 • enviar informes, documentació i comentaris amb relació al seguiment que fan dels projectes actius a les escoles i clubs

Si es tracta d’una escola, pot:

 • accedir als continguts de les campanyes pertinents
 • notificar directament a Kirira les seves necessitats preferents

L’aplicació s’ha dissenyat amb la possibilitat de funcionar fora de línia, ja que hi ha algunes escoles que no tenen fàcil accés a connexions de dades a causa de la seva remota ubicació. Així podran utilitzar-la en qualsevol moment, i sincronitzar les dades quan disposin de connexió a internet.

Aplicació web

Des de l’aplicació web es gestionen els continguts de l’aplicació mòbil, i es duen a terme altres tasques de gestió relacionades amb les campanyes i escoles. Permet:

 • La gestió dels usuaris que tindran accés a l’app mòbil i a la pròpia aplicació web.
 • Afegir els continguts i materials de les campanyes, i definir-ne la disponibilitat en funció de la regió o de les escoles a què van dirigides.
 • Coordinar les dades dels col·laboradors, de les escoles i els seus clubs, dels estudiants i de les persones apadrinades.
 • Gestionar les necessitats bàsiques que hagin sol·licitat les escoles mitjançant l’app mòbil.
 • Administrar la informació dels projectes de la fundació que permeten donar suport i finançar les campanyes antiablació, i d’altres projectes solidaris.

Evolució del programari

L’aplicació mòbil i l’aplicació web definides es van finalitzar el desembre del 2020, i en aquests moments estan en procés d’implantació.

Des de Flat Cat DC tenim un compromís de millora contínua amb Kirira que durem a terme durant l’any 2021, amb l’objectiu d’evolucionar les aplicacions per:

 • Adaptar les aplicacions als nous requisits que puguin sorgir durant el procés d’implantació.
 • Aplicar les millores necessàries per incrementar-ne la utilitat com a eina de comunicació.
 • Afegir informes que permetin l’explotació i encreuament de les dades centralitzades, per facilitar la presa de decisions.

Referències

Fonts

Ineco (20 de Juliol de 2020)
Ineco pone en marcha el programa de voluntariado IngenioSOS 2020
https://www.ineco.com/webineco/noticias/ineco-pone-marcha-programa-voluntariado-ingeniosos-2020

Kirira (20 de Juliol de 2020)
Estrella Giménez junto al ministro José Luis Ábalos y la presidenta de Ineco Carmen Librero firman el proyecto que beneficiará a 86 escuelas
https://www.fundacionkirira.es/actualidad/220-estrella-jimenez-junto-al-ministro-jose-luis-abalos-firman-nuestro-proyecto-en-el-acto-de-ineco-ingeniosos

Enllaços

Fundació Kirira: www.fundacionkirira.es
Fundació Lealtad: www.fundacionlealtad.org
Ineco: www.ineco.com/webineco/

Imatges

Designed by rawpixel.com / Freepik