Avís legal

1- Dades identificatives

En compliment amb el deure d'informació recollit en l’article 10 de la Llei 34/2002, de l'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació y del Comerç Electrònic, a continuació es reflexen les següents dades: la empresa titular del domini web es Flat Cat Digital Creations SL (en endavant Flat Cat Digital Creations), amb domicili a aquests efectes en C/ Mare de Déu de Montserrat, 108, 2º 1ª a Viladecans (Barcelona), número de C.I.F.: B67051151 inscrita en el registre mercantil en el tom 46064, foli 164, full B-508351, inscripció 1. Correu electrònic de contacte: contact@flatcatdc.com

2- Usuaris

L'accés i/o ús d'aquest lloc web Flat Cat Digital Creations atribueix la condició d'USUARI, que accepta, des de aquest accés i/o ús, les Condicions Generals d'Ús aquí reflexades. Les citades Condicions seran d'aplicació independentment de les Condicions Generals de Contractació que en el seu cas resultin d'obligat compliment.

3- Ús del portal

pathsofhope.flatcatdc.com proporciona accés a informacions, serveis, programes o dades (en endavant, “els continguts”) a Internet pertanyents a Flat Cat Digital Creations o als seus llicenciataris als que l'USUARIO pugui tenir accés. L'USUARI assumeix la responsabilitat de l'ús del portal. L'USUARIO es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que Flat Cat Digital Creations ofereix a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, a no emprar-los per a

  • incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contraries a la bona fe i a l'ordre públic;
  • difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfoba, pornográfica-ilegal, de apologia del terrorisme o atentatori contra els drets humans;
  • provocar danys en els sistemes físics i lògics de Flat Cat Digital Creations , dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualsevol altre sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats;
  • intentar accedir i, en el seu cas, fer servir els comptes de correu electrònic d'altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.

Flat Cat Digital Creations es reserva el dret a retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l'ordre o la seguretat pública o que, al seu judici, no resultin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, Flat Cat Digital Creations no serà responsable de les opinions fetes pels usuaris a través dels forums, chats, o altres eines de participació.

4- Protecció de dades

Flat Cat Digital Creations compleix amb les directrius de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre pel que s'aprova el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica y altra normativa vigent en cada moment, y vetlla per garantir un correcte ús y tractament de les dades personals de l'usuari. Per a ell, junt a cada formulari de recapte de dates de caràcter personal, en els serveis que l'usuari pugui sol·licitar a Flat Cat Digital Creations, farà saber a l'usuari de la existència i acceptació de les condicions particulars del tractament de les seves dades en cada cas, informant-li de la responsabilitat del fitxer creat, l'adreça del responsable, la possibilitat d'exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició, la finalitat del tractament y les comunicacions de dades a terceres en el seu cas.

Així mateix, Flat Cat Digital Creations informa que compleix la Llei 34/2002 de l'11 de juliol, de Servicios de la Sociedad de la Informació y el Comercio Electrónico i li sol·licitarà el seu consentiment al tractament del seu correu electrònic amb fins comercials en cada moment.

5- Propietat intel·lectual i industrial

Flat Cat Digital Creations por si mateixa o com a cessionària, es titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts a la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, software o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials, programes d'ordinador necessaris pel seu funcionament, accés i ú, etc.), titularitat de Flat Cat Digital Creations o be dels seus llicenciataris.

Tots els drets reservats. En virtut del disposat en els articles 8 y 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució y la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posta a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol medi tècnic, sense la autorització de Flat Cat Digital Creations. L'USUARI es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de Flat Cat Digital Creations. Podrà visualitzar els elements del portal i inclús imprimir-los, copiar-los y emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre y quan sigui, única y exclusivament, pel seu ús personal i privat. L'USUARIO haurà d'abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigui instal·lat en les pàgines de Flat Cat Digital Creations.

6- Exclusió de garantíes i responsabilitat

Flat Cat Digital Creations no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol natura que puguin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, tot i haver adoptat totes las mesures tecnològiques necessàries per a evitar-ho.

7- Modificacions

Flat Cat Digital Creations es reserva el dret d'efectuar sense avís previ les modificacions que consideri oportunes en el seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es presten a través de la mateixa como la forma en la que aquestes apareguin presentats o localitzats en el seu portal.

8- Enllaços

En el cas de que en pathsofhope.flatcatdc.com es disposessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d'Internet, Flat Cat Digital Creations no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas Flat Cat Digital Creations assumirà cap responsabilitat pels continguts d'algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d'aquests hipervincles o altres llocs de Internet.

Igualment la inclusió d'aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d'associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

9- Dret d'exclussió

Flat Cat Digital Creations es reserva el dret a denegar o retirar l'accés al portal i/o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o de un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d'Ús.

10- Generalitats

Flat Cat Digital Creations perseguirà l’incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils y penals que li puguin correspondre en dret.

11- Modificació de les presents condicions i duració

Flat Cat Digital Creations podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, essent degudament publicades como aquí apareixen.

La vigència de las citades condiciones anirà en funció de la seva exposició y estaran vigents fins degudament publicades. que siguin modificades por altres.

12- Legislació aplicable i jurisdicció

La relació entre Flat Cat Digital Creations y l'USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent y qualsevol controvèrsia es sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.