Formulari de contacte

Flat Cat Digital Creations SL informa els usuaris del lloc web sobre la seva política respecte del tractament i protecció de les dades de caràcter personal dels usuaris i clientes que puguin ser demanats per la navegació o contractació de serveis mitjançant el seu lloc web. En aquest sentit, Flat Cat Digital Creations SL garanteix el compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, reflectida en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y en el Real Decreto 1720/2007, de 21 diciembre, per el que s’aprova el Reglamento de Desarrollo de la LOPD. L’ús d’aquesta web implica la acceptació d’aquesta política de privacitat.

Informació